απαλλοτριώνομαι


απαλλοτριώνομαι
απαλλοτριώνομαι, απαλλοτριώθηκα, απαλλοτριωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.